Xu Server Fukiya x28. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9. Dịch vụ up thuê theo ngày, up danh vọng và up level, nạp carot đã hỗ trợ Server Fukiya
>

Ninja School

Mã Số 11614

99.000 ATM
120.000 Card
10.494.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Tone
Cấp độ: 41
Up Free: 3 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x) đồ5,8 (full chuyển hóa), max sách, sói đen hơi vip(2 tb) ig 1d24h1440p
Giá cũ: 119.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 13-08-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
120.000120.000130.000130.000140.000150.000150.000130.000
GateVcoin
140.000130.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Tone
Level
42
vk12(4x mcs) đồ8 (full chuyển ...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
42
vk12(4x tl4) đồ8,10 (full chuy...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
42
vk12(4x tl6) đồ8,10 (full chuy...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
42
vk12(4x) đồ8,10,12 (2đồ tl) (f...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
49
vk12(4x mcs) đồ12 (full chuyển...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
49
vk12(4x tl3 mcs) đồ12 (full ch...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
40
vk12(4x tl0 mcs) đồ8 (full chu...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
49
vk12(4x) đồ12 (full chuyển hóa...