>

Ninja School

Mã Số 11614

99.000 ATM
130.000 Card
11.880.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Tone
Cấp độ: 41
Up Free: 3 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x) đồ5,8 (full chuyển hóa), max sách, sói đen hơi vip(2 tb) ig 1d24h1440p
Giá cũ: 119.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 13-08-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
130.000130.000130.000130.000140.000150.000140.000130.000
Vcoin
130.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Tone
Level
43
vk12(4x tl4) đồ8,10, 31m yên, ...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
47
vk12(4x) đồ8,12 (2đồ tl) (full...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
44
vk12(4x) đồ8,12 (3đồ tl), 115m...