Ninja School

Mã Số 11670

270.000 ATM
320.000 Card
20.250.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 69
Up Free: 8 ngày
Thông tin thêm: vk12(6x) đồ8,9,10,12 (set 6x mcs), 8 sách, siêu xe(full tb) ig kthathoc
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 04-09-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
320.000340.000320.000320.000350.000390.000390.000
GarenaGate
340.000360.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Katana
Level
62
vk12(6x) - TTGT - đồ8,9,10, 8 ...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
60
vk12 đồ8,12 (2đồ tl), 8 sách, ...