Ninja School

Mã Số 11686

345.000 ATM
410.000 Card
25.875.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 62
Up Free: 10 ngày
Thông tin thêm: vk12(6x) - TTGT - đồ8,9,10, 8 sách, sói vip(full tb) ig luog107
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 04-09-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
410.000440.000410.000410.000450.000500.000500.000
GarenaGate
440.000460.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Katana
Level
69
vk12(6x) đồ8,9,10,12 (set 6x m...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
60
vk12 đồ8,12 (2đồ tl), 8 sách, ...