Ninja School

Mã Số 11700

115.000 ATM
140.000 Card
8.625.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Bokken
Cấp độ: 76
Up Free: 3 ngày
Thông tin thêm: vk11 đồ9,10,11 ig mbuffvip
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 08-09-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
140.000150.000140.000140.000150.000170.000170.000
GarenaGate
150.000160.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
73
vk11(7x) đồ9,10, 1 bánh, siêu ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
70
vk11(7x) đồ11,12 (full chuyển ...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
73
vk11 đồ8,12 ig 1xlucky...