Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 11708

99.000 ATM
130.000 Card
11.880.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 42
Up Free: 3 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x mcs) đồ8 (full chuyển hóa) ig gamehuppro
Giá cũ: 119.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 09-09-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
130.000130.000130.000120.000140.000150.000140.000130.000
Vcoin
130.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Tone
Level
47
vk12(4x) đồ8,12 (2đồ tl) (full...
Class
Kunai
Server
Shuriken
Level
49
vk12(4x tl6 mcs) đồ12 (full ch...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
48
vk12(4x) đồ12 (full chuyển hóa...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
49
vk12(4x mcs) đồ12 (3đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
44
vk12(4x) đồ8,12 (3đồ tl), 115m...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
49
vk12(4x) đồ10,11,12 (8đồ tl) (...