>

Ninja School

Mã Số 11856

840.000 ATM
1.050.000 Card
103.320.000 Xu
Phái: Cung
Server: Katana
Cấp độ: 99
Up Free: 25 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ14,15 (set 9x) Yoroi+5, sói vip lv100(3 tb) ig pkvict0ry
Giá cũ: 940.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 21-10-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.050.0001.030.0001.050.0001.050.0001.120.0001.200.0001.120.0001.050.000
Vcoin
1.050.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
90
vk14 đồ12 (8đồ tl)(đồ8x hoả tr...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
99
vk14(9x) đồ12,14 (3đồ tl) Yoro...