>

Ninja School

Mã Số 12016

420.000 ATM
500.000 Card
40.740.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 69
Up Free: 13 ngày
Thông tin thêm: vk12(6x mcs) đồ12 (7đồ tl) Mắt+2, 102m yên, 6 sách, sói vip(full tb) ig level42max
Giá cũ: 440.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 30-11-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
500.000500.000530.000560.000600.000560.000530.000
Vcoin
530.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Tone
Level
69
vk12(6x) - TTGT (đủ exp lên cấ...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
69
vk12 đồ12,13 (2đồ tl) Mắt+2, 3...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
60
vk12(6x) đồ12,14 (3đồ tl) (8đồ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12 (6đồ tl) (full c...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
69
vk12 đồ12,14,15 (8đồ tl), 50m ...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
69
vk12(6x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12,14 (4đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
60
vk12 đồ12 (7đồ tl) Mắt+2, 31m ...