Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12016

380.000 ATM
480.000 Card
45.600.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 69
Up Free: 11 ngày
Thông tin thêm: vk12(6x mcs) đồ12 (7đồ tl) Mắt+2, 102m yên, 6 sách, sói vip(full tb) ig level42max
Giá cũ: 550.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 30-11-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
480.000480.000480.000450.000510.000550.000510.000480.000
Vcoin
480.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12,14 (4đồ tl) (ful...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12 (6đồ tl) (full c...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
60
vk12(6x) đồ12 (7đồ tl6,8) (ful...