>

Ninja School

Mã Số 12044

270.000 ATM
340.000 Card
32.400.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 73
Up Free: 8 ngày
Thông tin thêm: vk12 đồ8,12 (4đồ tl) (9đồ mcs), 266m yên, 9 sách, sói cực vip(full tb) ig kingbar
Giá cũ: 310.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 12-12-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
340.000330.000340.000340.000360.000390.000360.000340.000
Vcoin
340.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Bokken
Level
70
vk12(mcs) đồ12,14 Mắt+2, 435m ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
73
vk12(tl2 mcs) đồ8,9,12, max sá...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
70
vk12(mcs) đồ12,13, sói(full tb...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
71
vk12 đồ8,12 (3đồ tl) (8đồ6x) (...