Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 12044

230.000 ATM
290.000 Card
29.900.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 73
Up Free: 7 ngày
Thông tin thêm: vk12 đồ8,12 (4đồ tl) (9đồ mcs), 266m yên, 9 sách, sói cực vip(full tb) ig kingbar
Giá cũ: 390.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 12-12-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
290.000290.000290.000280.000310.000330.000310.000290.000
Vcoin
290.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
71
vk12 đồ9,12 (2đồ tl) (4đồ mcs)...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
78
vk12 đồ10,11,12 (2đồ tl) (3đồ ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
70
vk12(mcs) đồ12,14 Mắt+2, 435m ...
Class
Quạt
Server
Fukiya
Level
77
vk12 đồ6,7,9,11 ig xquatvip...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
73
vk12(tl2 mcs) đồ8,9,12, max sá...
Class
Cung
Server
Bokken
Level
72
vk12(mcs) đồ9,12,13,14 (4đồ tl...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
71
vk12 đồ8,12 (3đồ tl) (8đồ6x) (...