Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12155

740.000 ATM
930.000 Card
70.300.000 Xu
Phái: Đao
Server: Kunai
Cấp độ: 121
Up Free: 22 ngày
Thông tin thêm: vk14(mcs) đồ14 (6đồ tl) Yoroi+5, 9 sách, siêu xe 5 sao lv100(full tb) ig sanyashito
Giá cũ: 1.190.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 15-01-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
930.000930.000930.000880.000990.0001.060.000990.000930.000
Vcoin
930.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Shuriken
Level
124
vk14 đồ14 Yoroi+3, 638 điểm dv...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
120
vk14(9x mcs) đồ14 (7đồ tl) (se...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
125
vk14(mcs) đồ12,14 (5đồ tl)567 ...
Class
Cung
Server
Katana
Level
122
vk14(9x) đồ14 (7đồ tl) (set 9x...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
127
vk14 đồ12,13,14,15 (full đồ tl...