>

Ninja School

Mã Số 12155

840.000 ATM
990.000 Card
62.160.000 Xu
Phái: Đao
Server: Kunai
Cấp độ: 121
Up Free: 25 ngày
Thông tin thêm: vk14(mcs) đồ14 (6đồ tl) Yoroi+5, 9 sách, siêu xe 5 sao lv100(full tb) ig sanyashito
Giá cũ: 890.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 15-01-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
1.000.000990.0001.050.0001.120.0001.200.0001.120.0001.050.000
Vcoin
1.050.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Tone
Level
120
vk14(9x mcs) đồ14 (7đồ tl) (se...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
125
vk14(mcs) đồ12,14 (5đồ tl)567 ...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
120
vk14(mcs) đồ13,14,15 (5đồ tl) ...
Class
Cung
Server
Katana
Level
122
vk14(9x) đồ14 (7đồ tl) (set 9x...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
129
vk14 đồ8,12 Yoroi+5, 575m yên,...