Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 12198

380.000 ATM
480.000 Card
53.200.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 127
Up Free: 11 ngày
Thông tin thêm: vk12(tl5 mcs) đồ8,9,10,12 Yoroi+1, 650m yên, sói hơi vip lv51(full tb) ig llxlloney
Giá cũ: 590.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 25-01-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
480.000480.000480.000450.000510.000550.000510.000480.000
Vcoin
480.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Shuriken
Level
120
vk12 đồ9,10,12 Yoroi+3, 208m y...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
124
vk12 đồ12,13,14 (full đồ tl) Y...