>

Ninja School

Mã Số 12283

400.000 ATM
500.000 Card
49.200.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 129
Up Free: 12 ngày
Thông tin thêm: vk14 đồ8,12 Yoroi+5, 575m yên, 8 sách, siêu xe lv100(full tb) ig a2pro
Giá cũ: 440.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 13-02-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
500.000490.000500.000500.000540.000580.000540.000500.000
Vcoin
500.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Katana
Level
125
vk14(mcs) đồ12,14 (5đồ tl)567 ...
Class
Cung
Server
Katana
Level
122
vk14(9x) đồ14 (7đồ tl) (set 9x...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
120
vk14(9x mcs) đồ14 (7đồ tl) (se...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
121
vk14(mcs) đồ14 (6đồ tl) Yoroi+...