Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12283

380.000 ATM
480.000 Card
45.600.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 129
Up Free: 11 ngày
Thông tin thêm: vk14 đồ8,12 Yoroi+5, 575m yên, 8 sách, siêu xe lv100(full tb) ig a2pro
Giá cũ: 500.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 13-02-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
480.000480.000480.000450.000510.000550.000510.000480.000
Vcoin
480.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
127
vk14 đồ12,13,14,15 (full đồ tl...
Class
Quạt
Server
Shuriken
Level
124
vk14 đồ14 Yoroi+3, 638 điểm dv...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
120
vk14(9x mcs) đồ14 (7đồ tl) (se...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
121
vk14(mcs) đồ14 (6đồ tl) Yoroi+...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
125
vk14(mcs) đồ12,14 (5đồ tl)567 ...
Class
Cung
Server
Katana
Level
122
vk14(9x) đồ14 (7đồ tl) (set 9x...