>

Ninja School

Mã Số 12290

740.000 ATM
930.000 Card
91.020.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 99
Up Free: 22 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ12,14 (3đồ tl) Yoroi+6, 8 sách, siêu xe 5 sao cực vip lv100(full tb) ig lllhauuuuu
Giá cũ: 840.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 18-02-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
930.000910.000930.000930.000990.0001.060.000990.000930.000
Vcoin
930.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
90
vk14 đồ12 (8đồ tl)(đồ8x hoả tr...
Class
Cung
Server
Katana
Level
99
vk14(9x) đồ14,15 (set 9x) Yoro...