Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 12308

420.000 ATM
530.000 Card
41.580.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Kunai
Cấp độ: 99
Up Free: 13 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ8,12 (2đồ tl) (set 9x), 10 sách, 3 bánh, sói 5 sao cực vip lv100(full tb) ig thjnkofme
Giá cũ: 750.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 21-02-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
530.000530.000530.000500.000560.000600.000560.000530.000
Vcoin
530.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
94
vk14(9x) đồ12,14 (4đồ tl) Yoro...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
90
vk14(9x mcs) đồ14 (8đồ tl) Yor...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
90
vk14(9x mcs) đồ14 (full đồ tl)...