>

Ninja School

Mã Số 12379

390.000 ATM
460.000 Card
42.510.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 69
Up Free: 12 ngày
Thông tin thêm: vk12(6x) - TTGT (đủ exp lên cấp 14) - đồ13 (full chuyển hóa), 23m yên ig kiemma3d
Giá cũ: 410.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 09-03-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
460.000460.000490.000520.000560.000520.000490.000
Vcoin
490.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Katana
Level
69
vk12(6x mcs) đồ12 (7đồ tl) Mắt...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
69
vk12 đồ12,13 (2đồ tl) Mắt+2, 3...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
60
vk12(6x) đồ12,14 (3đồ tl) (8đồ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12 (6đồ tl) (full c...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
69
vk12 đồ12,14,15 (8đồ tl), 50m ...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
69
vk12(6x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12,14 (4đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
60
vk12 đồ12 (7đồ tl) Mắt+2, 31m ...