>

Ninja School

Mã Số 12382

790.000 ATM
930.000 Card
86.110.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Tone
Cấp độ: 110
Up Free: 24 ngày
Thông tin thêm: vk14 đồ12,14 (9đồ tl) Yoroi+7, 66m yên, 8 sách, siêu xe hơi vip(full tb) ig san18tuoii
Giá cũ: 840.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 11-03-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
940.000930.000990.0001.060.0001.130.0001.060.000990.000
Vcoin
990.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Đao
Server
Kunai
Level
118
vk14(9x mcs) đồ14 (3đồ tl) (se...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
115
vk14 đồ12,14 Yoroi+4, siêu xe ...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
110
vk14 đồ15,16 (8đồ tl) Yoroi+0,...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
116
vk14(9x mcs) - TTGT - đồ14 (8đ...