>

Ninja School

Mã Số 12392

420.000 ATM
500.000 Card
40.740.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 130
Up Free: 13 ngày
Thông tin thêm: vk12 đồ8,9,10 Yoroi+0, 658m yên, sói cực vip(full tb) ig 69themgai
Giá cũ: 440.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 15-03-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
500.000500.000530.000560.000600.000560.000530.000
Vcoin
530.000