Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12392

420.000 ATM
530.000 Card
50.400.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 130
Up Free: 13 ngày
Thông tin thêm: vk12 đồ8,9,10 Yoroi+0, 658m yên, sói cực vip(full tb) ig 69themgai
Giá cũ: 440.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 15-03-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
530.000530.000530.000500.000560.000600.000560.000530.000
Vcoin
530.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk12 đồ12,13,15 (2đồ tl) Yoroi...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
130
vk12(mcs) đồ13,14 (4đồ tl) Yor...