>

Ninja School

Mã Số 12452

250.000 ATM
300.000 Card
21.000.000 Xu
Phái: Đao
Server: Shuriken
Cấp độ: 69
Up Free: 8 ngày
Thông tin thêm: vk12 đồ12,13 (2đồ tl) Mắt+2, 35m yên, 8 sách, 8 bánh, sói cực vip(full tb) ig binotv9x
Giá cũ: 270.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 02-04-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
300.000300.000320.000340.000360.000340.000320.000
Vcoin
320.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Tone
Level
69
vk12(6x) - TTGT (đủ exp lên cấ...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
69
vk12(6x mcs) đồ12 (7đồ tl) Mắt...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
60
vk12(6x) đồ12,14 (3đồ tl) (8đồ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12 (6đồ tl) (full c...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
69
vk12 đồ12,14,15 (8đồ tl), 50m ...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
69
vk12(6x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12,14 (4đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
60
vk12 đồ12 (7đồ tl) Mắt+2, 31m ...