Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 12510

450.000 ATM
530.000 Card
40.500.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 49
Up Free: 14 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x) đồ12 (3đồ tl6,8) (full chuyển hóa), 284m yên, 9 sách, 10 bánh, sói hơi vip(full tb) ig kjrito135
Giá cũ: 470.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 04-05-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
530.000530.000580.000570.000600.000650.000650.000570.000
Vcoin
570.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Đao
Server
Katana
Level
49
vk12(4x) đồ12 (2đồ tl67) (full...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
49
vk12(4x mcs) đồ10,11,12 (6đồ t...
Class
Cung
Server
Katana
Level
48
vk12(4x tl6 mcs) đồ8,12 (full ...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
49
vk12(4x mcs) đồ12 (3đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
43
vk12(4x) đồ8,9,10,11 (full chu...
Class
Đao
Server
Katana
Level
46
vk12(4x mcs) đồ8,9, 7 sách, só...