Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12512

850.000 ATM
1.070.000 Card
80.750.000 Xu
Phái: Cung
Server: Kunai
Cấp độ: 99
Up Free: 26 ngày
Thông tin thêm: vk15(9x mcs) đồ12,14,15 (5đồ tl) Yoroi+6 Mắt+3, max sách, 3 bánh, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig 1thancung1
Giá cũ: 1.350.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 04-05-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.070.0001.070.0001.070.0001.000.0001.140.0001.220.0001.140.0001.070.000
Vcoin
1.070.000