Xu Server Fukiya x28. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9. Dịch vụ up thuê theo ngày, up danh vọng và up level, nạp carot đã hỗ trợ Server Fukiya
>

Ninja School

Mã Số 12518

888.000 ATM
1.050.000 Card
94.128.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 69
Up Free: 27 ngày
Thông tin thêm: vk15(6x) đồ15 (full chuyển hóa) Mắt+2, 47m yên ig yasuo11
Giá cũ: 1.100.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 04-05-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.050.0001.050.0001.140.0001.110.0001.190.0001.270.0001.270.0001.110.000
GateVcoin
1.190.0001.110.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Bokken
Level
69
vk15(6x mcs) đồ14,15 (3đồ tl) ...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
60
vk15(6x) đồ12,14 (full đồ tl) ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
69
vk15(6x tl5 mcs) đồ15 (full ch...