>

Ninja School

Mã Số 12520

460.000 ATM
550.000 Card
50.140.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 69
Up Free: 14 ngày
Thông tin thêm: vk13(6x) - TTGT (đủ exp lên cấp 15) - đồ13,14 (full chuyển hóa) ig langkhach
Giá cũ: 480.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 04-05-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
550.000550.000580.000620.000660.000620.000580.000
Vcoin
580.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Tone
Level
60
vk13(6x mcs) đồ2,12,13 (6đồ tl...