Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 12549

350.000 ATM
410.000 Card
31.500.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 49
Up Free: 11 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x mcs) đồ12 (3đồ tl) (full chuyển hóa), 900m yên, 8 sách ig thepots
Giá cũ: 370.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 21-05-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
410.000420.000450.000440.000470.000500.000500.000440.000
Vcoin
440.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Đao
Server
Katana
Level
49
vk12(4x) đồ12 (2đồ tl67) (full...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
49
vk12(4x mcs) đồ10,11,12 (6đồ t...
Class
Cung
Server
Katana
Level
48
vk12(4x tl6 mcs) đồ8,12 (full ...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
43
vk12(4x) đồ8,9,10,11 (full chu...
Class
Đao
Server
Katana
Level
46
vk12(4x mcs) đồ8,9, 7 sách, só...