Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12549

330.000 ATM
420.000 Card
39.600.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 49
Up Free: 10 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x mcs) đồ12 (3đồ tl) (full chuyển hóa), 900m yên, 8 sách ig thepots
Giá cũ: 350.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 21-05-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
420.000420.000420.000390.000440.000480.000440.000420.000
Vcoin
420.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Tone
Level
47
vk12(4x) đồ8,12 (2đồ tl) (full...
Class
Kunai
Server
Shuriken
Level
49
vk12(4x tl6 mcs) đồ12 (full ch...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
48
vk12(4x) đồ12 (full chuyển hóa...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
49
vk12(4x mcs) đồ12 (3đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
44
vk12(4x) đồ8,12 (3đồ tl), 115m...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
49
vk12(4x) đồ10,11,12 (8đồ tl) (...