Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12557

370.000 ATM
470.000 Card
41.070.000 Xu
Phái: Cung
Server: Sanzu
Cấp độ: 90
Up Free: 11 ngày
Thông tin thêm: vk12(9x) đồ12,13,14 (5đồ tl) Yoroi+6 Mắt+2, 8 sách, 17 bánh, sói cực vip(full tb) ig z0ongbauu
Giá cũ: 490.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 28-05-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
470.000470.000470.000440.000500.000530.000500.000470.000
Vcoin
470.000