Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12593

850.000 ATM
1.070.000 Card
102.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 120
Up Free: 26 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x mcs) đồ14 (7đồ tl) (set 9x) Yoroi+6 Mắt+2, 593m yên, 8 sách, max bánh, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig chidainso
Giá cũ: 1.300.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 05-06-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.070.0001.070.0001.070.0001.000.0001.140.0001.220.0001.140.0001.070.000
Vcoin
1.070.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
127
vk14 đồ12,13,14,15 (full đồ tl...
Class
Quạt
Server
Shuriken
Level
124
vk14 đồ14 Yoroi+3, 638 điểm dv...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
121
vk14(mcs) đồ14 (6đồ tl) Yoroi+...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
125
vk14(mcs) đồ12,14 (5đồ tl)567 ...
Class
Cung
Server
Katana
Level
122
vk14(9x) đồ14 (7đồ tl) (set 9x...