Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12629

440.000 ATM
550.000 Card
38.720.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Shuriken
Cấp độ: 127
Up Free: 13 ngày
Thông tin thêm: vk13(9x) đồ10,12,13 (3đồ tl) (set 9x) Yoroi+6, max sách, siêu xe 4 sao cực vip lv77(full tb) ig zzvl5zz
Giá cũ: 650.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 16-06-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
550.000550.000550.000520.000590.000630.000590.000550.000
Vcoin
550.000