Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 12677

790.000 ATM
990.000 Card
78.210.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Kunai
Cấp độ: 60
Up Free: 24 ngày
Thông tin thêm: vk14(6x) đồ14 (8đồ tl) (full chuyển hóa) Mắt+3, max sách, 14 bánh, sói 5 sao cực kỳ vip lv100(full tb) ig lassie
Giá cũ: 1.290.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 05-07-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
990.000990.000990.000930.0001.060.0001.130.0001.060.000990.000
Vcoin
990.000