Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 12701

240.000 ATM
300.000 Card
21.840.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Tessen
Cấp độ: 70
Up Free: 7 ngày
Thông tin thêm: vk14(mcs) đồ8,9,10,12 (2đồ tl) Yoroi+5, 8 sách, 2 bánh, sói hơi vip lv93(full tb) ig tonyone1
Giá cũ: 260.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 13-07-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
300.000300.000300.000290.000320.000350.000320.000300.000
Vcoin
300.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Sanzu
Level
70
vk14(7x) đồ14 (full đồ tl) (fu...
Class
Cung
Server
Katana
Level
70
vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ ...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
73
vk14(mcs) đồ12,13,14 (3đồ tl),...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
71
vk14(7x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x) đồ12,14 (2đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
70
vk14(7x) đồ12,13,14 (5đồ tl) (...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
70
vk14(7x) đồ14 (7đồ tl4-6) (ful...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
79
vk14(7x) đồ12,13,14 (2đồ tl) (...