Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 12704

370.000 ATM
470.000 Card
33.670.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Shuriken
Cấp độ: 80
Up Free: 11 ngày
Thông tin thêm: vk12 đồ12 (full đồ tl) set 7x, 8 sách, 7 bánh, sói cực vip(full tb) ig nap1tygame
Giá cũ: 590.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 13-07-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
470.000470.000470.000440.000500.000530.000500.000470.000
Vcoin
470.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
88
vk12 đồ8,10, sói vip ig camcum...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
88
vk12 đồ11,12 ig zquatvjp...
Class
Quạt
Server
Shuriken
Level
88
vk12 đồ8,11 ig sbuff48...
Class
Quạt
Server
Bokken
Level
88
vk12 đồ8,11,12 ig jmaxbuff...