Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12735

900.000 ATM
1.130.000 Card
85.500.000 Xu
Phái: Đao
Server: Kunai
Cấp độ: 60
Up Free: 27 ngày
Thông tin thêm: vk15(6x) đồ12,14 (full đồ tl) (full chuyển hóa) (3đồ mcs) Mắt+2, 9 sách, 3 bánh, siêu xe 5 sao cực vip lv100(full tb) ig daovirus
Giá cũ: 950.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 18-07-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.130.0001.130.0001.130.0001.060.0001.200.0001.290.0001.200.0001.130.000
Vcoin
1.130.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Bokken
Level
69
vk15(6x tl5 mcs) đồ15 (full ch...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
69
vk15(6x mcs) đồ14,15 (3đồ tl) ...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
69
vk15(6x) đồ15 (full chuyển hóa...