Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 12745

340.000 ATM
430.000 Card
30.940.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Shuriken
Cấp độ: 60
Up Free: 10 ngày
Thông tin thêm: vk12 đồ12 (7đồ tl) Mắt+2, 31m yên, max sách, sói hơi vip(full tb) ig duybank
Giá cũ: 450.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 19-07-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
430.000430.000430.000400.000460.000490.000460.000430.000
Vcoin
430.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12,14 (4đồ tl) (ful...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
69
vk12 đồ5,8,9,10 ig nucer29...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
69
vk12 đồ10,12 (5đồ tl), 84m yên...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
69
vk12(6x mcs) đồ12 (7đồ tl) Mắt...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12 (6đồ tl) (full c...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
60
vk12(6x) đồ12 (7đồ tl6,8) (ful...