Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 12769

1.300.000 ATM
1.520.000 Card
91.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Kunai
Cấp độ: 130
Up Free: 39 ngày
Thông tin thêm: vk15(9x mcs) đồ14,15 (7đồ tl) (set 9x)(găng6x14 tl6 tc74360 trong rương) Yoroi+5 Mắt+2, 366m yên, 8 sách, 8 bánh, siêu xe 2 sao hơi vip lv100(full tb) ig cristian4
Giá cũ: 1.400.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 02-08-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.520.0001.530.0001.670.0001.630.0001.740.0001.860.0001.860.0001.630.000
Vcoin
1.630.000