>

Ninja School

Mã Số 12814

1.100.000 ATM
1.300.000 Card
106.700.000 Xu
Phái: Cung
Server: Katana
Cấp độ: 70
Up Free: 33 ngày
Thông tin thêm: vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ tl) Yoroi+3 Mắt+3, 10 sách, 12 bánh, sói 5 sao vip(full tb) ig duccon22
Giá cũ: 1.200.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 12-08-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
1.300.0001.300.0001.380.0001.470.0001.580.0001.470.0001.380.000
Vcoin
1.380.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Tessen
Level
70
vk14(mcs) đồ8,9,10,12 (2đồ tl)...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
73
vk14(mcs) đồ12,13,14 (3đồ tl),...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
70
vk14(7x) đồ14,15 (full đồ tl) ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
71
vk14(7x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x) đồ12,14 (2đồ tl) (ful...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
70
vk14(7x) đồ14 (7đồ tl4-6) (ful...