Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12839

800.000 ATM
1.000.000 Card
72.800.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Tessen
Cấp độ: 99
Up Free: 24 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ14 (7đồ tl) (set 9x) Yoroi+6, 8 sách, 1 bánh, siêu xe 5 sao cực vip lv100(full tb) ig nguoidep3d
Giá cũ: 1.190.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 20-08-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.000.0001.000.0001.000.000950.0001.070.0001.150.0001.070.0001.000.000
Vcoin
1.000.000