Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12854

800.000 ATM
1.000.000 Card
88.800.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Sanzu
Cấp độ: 103
Up Free: 24 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x mcs) đồ14,15 (8đồ tl) (set 9x) Yoroi+6 Mắt+2, 8 sách, 16 bánh, siêu xe 5 sao hơi vip lv100(full tb) ig lboxll
Giá cũ: 1.200.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 25-08-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.000.0001.000.0001.000.000950.0001.070.0001.150.0001.070.0001.000.000
Vcoin
1.000.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
106
vk14 đồ12,13,14,16 (4đồ tl) Yo...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
100
vk14(mcs) đồ12,13 (9đồ tl) Yor...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
107
vk14(9x) đồ14 (1đồ tl) (set 9x...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
100
vk14 đồ12,13 (8đồ tl) (1đồ mcs...
Class
Cung
Server
Bokken
Level
105
vk14(9x) đồ12,14 (8đồ tl) (set...