Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12855

850.000 ATM
1.070.000 Card
94.350.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Sanzu
Cấp độ: 99
Up Free: 26 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ15,16 (full đồ tl) Yoroi+6 Mắt+3, 8 sách, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig hubert
Giá cũ: 1.500.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 25-08-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.070.0001.070.0001.070.0001.000.0001.140.0001.220.0001.140.0001.070.000
Vcoin
1.070.000