Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 12998

440.000 ATM
550.000 Card
48.840.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Tone
Cấp độ: 90
Up Free: 13 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ14 (3đồ tl) (full chuyển hóa) Yoroi+1, max sách, max bánh, 456 điểm danh vọng, sói vip lv100(full tb) ig xomngheo
Giá cũ: 750.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 23-09-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
550.000550.000550.000520.000590.000630.000590.000550.000
Vcoin
550.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Tone
Level
99
vk14(9x mcs) đồ12 (6đồ tl), 18...