Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13003

750.000 ATM
940.000 Card
78.750.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 99
Up Free: 23 ngày
Thông tin thêm: vk15(9x) đồ12,14,16 (7đồ tl) (2đồ mcs) Yoroi+5, 208m yên, max sách, 17 bánh, siêu xe 2 sao vip lv45(full tb) ig lsupermel
Giá cũ: 800.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 23-09-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
940.000940.000940.000890.0001.000.0001.080.0001.000.000940.000
Vcoin
940.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Kunai
Level
99
vk15(9x mcs) đồ12,14,15 (5đồ t...