Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13006

850.000 ATM
1.070.000 Card
89.250.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 79
Up Free: 26 ngày
Thông tin thêm: vk15(7x) đồ15 (5đồ tl6) (full chuyển hóa) Yoroi+6 Mắt+2, 8 sách, 1 bánh, sói 5 sao cực kỳ vip lv34(full tb) ig aeproxu
Giá cũ: 1.350.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-09-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.070.0001.070.0001.070.0001.000.0001.140.0001.220.0001.140.0001.070.000
Vcoin
1.070.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
70
vk15(7x) đồ15 (2đồ tl) (full c...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
79
vk15(7x) đồ15 2m14 (set 7x) Yo...