Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 13006

800.000 ATM
1.000.000 Card
112.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 79
Up Free: 24 ngày
Thông tin thêm: vk15(7x) đồ15 (5đồ tl6) (full chuyển hóa) Yoroi+6 Mắt+2, 8 sách, 1 bánh, sói 5 sao cực kỳ vip lv34(full tb) ig aeproxu
Giá cũ: 1.350.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-09-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.000.0001.000.0001.000.000950.0001.070.0001.150.0001.070.0001.000.000
Vcoin
1.000.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
70
vk15(7x) đồ15 (2đồ tl) (full c...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
70
vk15(7x) đồ15 (5đồ tl) (full c...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
79
vk15(7x) đồ15 2m14 (set 7x) Yo...