Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13043

740.000 ATM
930.000 Card
70.300.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Kunai
Cấp độ: 70
Up Free: 22 ngày
Thông tin thêm: vk14(7x) đồ14 (7đồ tl4-6) (full chuyển hóa) (8đồ mcs) Yoroi+6 Mắt+2, 119m yên, max sách, sói 5 sao cực vip lv100(full tb) ig lailatuan
Giá cũ: 1.200.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 04-10-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
930.000930.000930.000880.000990.0001.060.000990.000930.000
Vcoin
930.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
79
vk14(7x) đồ12,13,14 (2đồ tl) (...
Class
Cung
Server
Sanzu
Level
70
vk14(7x) đồ14 (full đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
73
vk14(mcs) đồ12,13,14 (3đồ tl),...
Class
Cung
Server
Katana
Level
70
vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
71
vk14(7x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x) đồ12,14 (2đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
70
vk14(7x) đồ12,13,14 (5đồ tl) (...