Xu Server Fukiya x28. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9. Dịch vụ up thuê theo ngày, up danh vọng và up level, nạp carot đã hỗ trợ Server Fukiya
>

Ninja School

Mã Số 13196

200.000 ATM
240.000 Card
21.200.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 42
Up Free: 6 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x) đồ8,10,12 (2đồ tl) (full chuyển hóa), 25m yên ig chinsu3x
Giá cũ: 220.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 19-11-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
240.000240.000260.000250.000270.000290.000290.000250.000
GateVcoin
270.000250.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Tone
Level
42
vk12(4x mcs) đồ8 (full chuyển ...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
42
vk12(4x tl4) đồ8,10 (full chuy...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
42
vk12(4x tl6) đồ8,10 (full chuy...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
41
vk12(4x) đồ5,8 (full chuyển hó...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
49
vk12(4x mcs) đồ12 (full chuyển...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
49
vk12(4x tl3 mcs) đồ12 (full ch...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
40
vk12(4x tl0 mcs) đồ8 (full chu...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
49
vk12(4x) đồ12 (full chuyển hóa...