Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 13243

940.000 ATM
1.100.000 Card
84.600.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Katana
Cấp độ: 130
Up Free: 28 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x mcs) đồ12,14,15 (3đồ tl) (set 9x) Yoroi+6, 8 sách, 10 bánh, sói 5 sao lv100(full tb) ig dt1haui
Giá cũ: 990.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-11-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.100.0001.110.0001.210.0001.180.0001.260.0001.350.0001.350.0001.180.000
Vcoin
1.180.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ14,15 (2đồ tl) (set 9x)...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14(9x) đồ15,16 (set 9x) Yoro...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ12,14,15 (1đồ tl) Yoroi...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14(9x mcs) đồ14,15 (full đồ ...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk14(mcs) đồ8,10,12,13 (2đồ tl...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk14(9x) 6m13 3m12 (9đồ9x) (4đ...