Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13243

890.000 ATM
1.120.000 Card
93.450.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Katana
Cấp độ: 130
Up Free: 27 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x mcs) đồ12,14,15 (3đồ tl) (set 9x) Yoroi+6, 8 sách, 10 bánh, sói 5 sao lv100(full tb) ig dt1haui
Giá cũ: 940.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 24-11-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.120.0001.120.0001.120.0001.050.0001.190.0001.280.0001.190.0001.120.000
Vcoin
1.120.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ9,12,13,14 (8đồ9x) Yoro...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk14(mcs) đồ8,15 Yoroi+2, 1458...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk14(9x) 6m13 3m12 (9đồ9x) (4đ...
Class
Đao
Server
Katana
Level
130
vk14(mcs) đồ12,13 (7đồ tl6-8) ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ14,15 (2đồ tl) (set 9x)...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
130
vk14(mcs) đồ14 (6đồ tl)(8đồ9x)...