Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13245

650.000 ATM
820.000 Card
61.750.000 Xu
Phái: Đao
Server: Kunai
Cấp độ: 118
Up Free: 20 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x mcs) đồ14 (3đồ tl) (set 9x) Yoroi+5, 8 sách, 12 bánh, sói 5 sao cực vip lv100(full tb) ig daoviplove
Giá cũ: 900.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-11-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
820.000820.000820.000770.000870.000930.000870.000820.000
Vcoin
820.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Katana
Level
115
vk14 đồ12,14 Yoroi+4, siêu xe ...
Class
Quạt
Server
Tone
Level
110
vk14 đồ12,14 (9đồ tl) Yoroi+7,...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
111
vk14(9x) đồ15,16 (full đồ tl) ...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
110
vk14 đồ15,16 (8đồ tl) Yoroi+0,...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
115
vk14(tl4) đồ14,15 (9đồ 9x) Yor...