Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13247

1.100.000 ATM
1.380.000 Card
96.800.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Tessen
Cấp độ: 130
Up Free: 33 ngày
Thông tin thêm: vk15(mcs) đồ14,15,16 (6đồ tl) Yoroi+7, 770m yên, max sách, 11 bánh, sói vip(full tb) ig ollyeullo_ts
Giá cũ: 1.200.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 24-11-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.380.0001.380.0001.380.0001.300.0001.470.0001.580.0001.470.0001.380.000
Vcoin
1.380.000