Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 13254

130.000 ATM
160.000 Card
13.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 42
Up Free: 4 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x tl4) đồ8,10 (full chuyển hóa), sói(full tb) ig baoo4high
Giá cũ: 150.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 25-11-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
160.000160.000170.000170.000180.000190.000190.000170.000
Vcoin
170.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Tone
Level
49
vk12(4x) đồ12 (full chuyển hóa...
Class
Đao
Server
Tone
Level
49
vk12(4x mcs) đồ8,12 (6đồ tl) (...
Class
Cung
Server
Tone
Level
41
vk12(4x mcs) đồ8, 8 sách, hắc ...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
42
vk12(4x) đồ8,10,12 (2đồ tl) (f...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
49
vk12(4x mcs) đồ12 (full chuyển...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
49
vk12(4x tl3 mcs) đồ12 (full ch...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
40
vk12(4x tl0 mcs) đồ8 (full chu...