Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 13271

65.000 ATM
80.000 Card
6.500.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Tone
Cấp độ: 47
Up Free: 2 ngày
Thông tin thêm: vk9(4x) đồ8 (full chuyển hóa), thú cưỡi(full tb) ig watkuj01
Giá cũ: 75.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 28-11-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
80.00080.00090.00090.00090.000100.000100.00090.000
Vcoin
90.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
44
vk9(4x mcs) đồ8, 8 sách, 10 bá...