Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13271

65.000 ATM
90.000 Card
7.800.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Tone
Cấp độ: 47
Up Free: 2 ngày
Thông tin thêm: vk9(4x) đồ8 (full chuyển hóa), thú cưỡi(full tb) ig watkuj01
Giá cũ: 75.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 28-11-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
90.00090.00090.00080.00090.000100.00090.00090.000
Vcoin
90.000