Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 13395

70.000 ATM
90.000 Card
6.300.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 41
Up Free: 2 ngày
Thông tin thêm: vk9(4x) đồ8, max sách, full tvc4(84ô), sói hơi vip(2 tb) ig thao200003
Giá cũ: 90.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 03-01-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
90.00090.00090.00090.000100.000100.000100.00090.000
Vcoin
90.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
44
vk9(4x mcs) đồ8, 8 sách, 10 bá...