Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13496

740.000 ATM
930.000 Card
88.800.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 130
Up Free: 22 ngày
Thông tin thêm: vk15(mcs) set 9x, kunai9x tl6 ở rương đồ12,14,15 (full đồ tl) Yoroi+4, 164m yên, 8 sách, 1 bánh, siêu xe 4 sao cực vip lv100(full tb) ig banxu102
Giá cũ: 990.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 09-02-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
930.000930.000930.000880.000990.0001.060.000990.000930.000
Vcoin
930.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Bokken
Level
130
vk15(9x tl4) đồ15,16 (set 9x) ...
Class
Cung
Server
Katana
Level
130
vk15 đồ15 Yoroi+4, 1.572 điểm ...
Class
Đao
Server
Katana
Level
130
vk15(9x mcs) đồ15 (4đồ tl) (se...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
130
vk15(9x) đồ14 (7đồ tl) (set 9x...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk15 đồ14 Yoroi+0, sói hơi vip...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
130
vk15(mcs) đồ15 (8đồ tl) Yoroi+...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
130
vk15(9x mcs) đồ14,15 (7đồ tl) ...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk15(9x mcs) đồ15 (2đồ tl) (se...