>

Ninja School

Mã Số 13496

840.000 ATM
1.050.000 Card
100.800.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 130
Up Free: 25 ngày
Thông tin thêm: vk15(mcs) set 9x, kunai9x tl6 ở rương đồ12,14,15 (full đồ tl) Yoroi+4, 164m yên, 8 sách, 1 bánh, siêu xe 4 sao cực vip lv100(full tb) ig banxu102
Giá cũ: 940.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 09-02-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.050.0001.030.0001.050.0001.050.0001.120.0001.200.0001.120.0001.050.000
Vcoin
1.050.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk15(9x mcs) đồ15 (2đồ tl) (se...
Class
Cung
Server
Katana
Level
130
vk15 đồ15 Yoroi+4, 1.572 điểm ...
Class
Quạt
Server
Bokken
Level
130
vk15(9x tl4) đồ15,16 (set 9x) ...
Class
Đao
Server
Katana
Level
130
vk15(9x mcs) đồ15 (4đồ tl) (se...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk15 đồ14 Yoroi+0, sói hơi vip...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
130
vk15(mcs) đồ15 (8đồ tl) Yoroi+...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
130
vk15(9x mcs) đồ14,15 (7đồ tl) ...