>

Ninja School

Mã Số 13513

900.000 ATM
1.130.000 Card
113.400.000 Xu
Phái: Đao
Server: Tessen
Cấp độ: 62
Up Free: 27 ngày
Thông tin thêm: vk14(ngọc max) đồ14 (full đồ tl) (10đồ mcs) Mắt+2, cải trang Jirai, 293m yên, max sách, 16 bánh, sói 5 sao cực vip lv100(full tb) ig lamlolang
Giá cũ: 1.000.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 14-02-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.130.0001.100.0001.130.0001.130.0001.200.0001.290.0001.200.0001.130.000
Vcoin
1.130.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Sensha
Level
65
vk14(mcs) đồ13 (7đồ tl), 376m ...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
61
vk14 đồ12,14 (7đồ tl), 44m yên...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
69
vk14(6x) đồ12,14 (6đồ tl) (5đồ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
69
vk14(6x) đồ12,14 (4đồ tl) (9đồ...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
62
vk14 đồ14 (full đồ tl) (9đồ mc...
Class
Quạt
Server
Tone
Level
69
vk14(6x) đồ12,13,14 (full chuy...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
69
vk14(6x) đồ14 (full chuyển hóa...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
60
vk14(6x) đồ14 (8đồ tl) (full c...