Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13562

850.000 ATM
1.070.000 Card
74.800.000 Xu
Phái: Đao
Server: Shuriken
Cấp độ: 130
Up Free: 26 ngày
Thông tin thêm: vk15(mcs) đồ15 (8đồ tl) Yoroi+7 Mắt+3, 306m yên, 8 sách, 10 bánh, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig laotosu
Giá cũ: 1.500.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 21-02-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.070.0001.070.0001.070.0001.000.0001.140.0001.220.0001.140.0001.070.000
Vcoin
1.070.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk15 đồ14 Yoroi+0, sói hơi vip...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
130
vk15(9x mcs) đồ14,15 (7đồ tl) ...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk15(9x mcs) đồ15 (2đồ tl) (se...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
130
vk15(mcs) set 9x, kunai9x tl6 ...
Class
Quạt
Server
Bokken
Level
130
vk15(9x tl4) đồ15,16 (set 9x) ...
Class
Cung
Server
Katana
Level
130
vk15 đồ15 Yoroi+4, 1.572 điểm ...
Class
Đao
Server
Katana
Level
130
vk15(9x mcs) đồ15 (4đồ tl) (se...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
130
vk15(9x) đồ14 (7đồ tl) (set 9x...