Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13607

450.000 ATM
570.000 Card
42.750.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Kunai
Cấp độ: 59
Up Free: 14 ngày
Thông tin thêm: vk14(5x tl5 mcs) đồ14 (full chuyển hóa), 186m yên, 8 sách, sói(full tb) ig vipquane01
Giá cũ: 590.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 14-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
570.000570.000570.000530.000600.000650.000600.000570.000
Vcoin
570.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Shuriken
Level
50
vk14(5x mcs) đồ12 (full đồ tl)...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
59
vk14(5x tl3 mcs) đồ14 (full ch...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
59
vk14(5x mcs) đồ12,14 (6đồ tl) ...